Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez firmę Coldsea.

1.1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Coldsea Michał Grzegorekz siedzibą w Łodzi, NIP: 7251999654, REGON: 382944430, VAT UE: PL72519996543. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się pod nr tel. +48 693 657 255, adresem e-mail info@coldsea.eu lub na adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 6/8 lok. 68, 93-273 Łódź

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

1.2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

1.3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików Cookies [patrz polityka plików Cookies].

1.4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

1.5. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub realizacji zamówienia.

1.6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

1.7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

1.8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

1.9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Coldsea. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

1.10. Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics. Więcej informacji na ten temat można znaleźć  TUTAJ

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

2. Jakie dane są przetwarzane

Coldsea oferuje użytkownikom usługi dostępne w różny sposób, np. zakupy poprzez sklep internetowy czy zamówienia telefoniczne. W każdym z przypadków pozyskujemy i przetwarzany otrzymane przez Państwa dane. Większość z nich dostajemy poprzez wypełniane przez Państwa formularze, np. podczas rejestracji czy składania zamówienia. Oprócz tych danych pozyskujemy również techniczne dane urządzeń, które są rejestrowane automatycznie poprzez korzystanie z naszych usług, mogą to być informacje o urządzeniu. W niektórych przypadkach otrzymujemy także dane o użytkownikach od osób trzecich, takich jak dostawcy usług płatniczych. Przykładowe dane jakie gromadzimy przedstawiono poniżej.

2.1.Dane Zarejestrowanego Użytkownika

Podczas zakładania konta na naszym sklepie podają Państwo dane umożliwiające wygodne korzystanie z naszych usług.

Każdy zarejestrowany użytkownik ma dostęp do swoich danych profilu po zalogowaniu, może je swobodnie poprawić lub usunąć konto. Są to m.in.:

· Imię i Nazwisko

· Dane kontaktowe

· Dane demograficzne

· Inne dane podane w profilu użytkownika

2.2.Dane Kontaktowe

Podczas wysyłania do nas wiadomości e-mail lub kontaktu telefonicznego, podają nam Państwo dane kontaktowe. Służą one obsłudze oraz realizacji przyszłych zamówień. Są to m.in.:

· Nr telefonu

· E-mail

2.2.Dane Zamówień

Gdy złożą Państwo u nas zamówienie, w celu realizacji usługi przetwarzamy m.in. następujące dane:

· Nr zamówienia

· Informację dotyczące sposobu zapłaty

· Adresy dostaw

· Status dostawy i płatności

· Nr śledzenia przesyłki

· Szczegóły dotyczące zakupionych towarów

· Oświadczenia dotyczące zwrotów i reklamacji

2.3.Dane Płatnicze

Oferujemy w naszym sklepie płatność przelewem bankowym, w związku z tym przetwarzamy status płatności dotyczący zamówień.

2.4.Dane Urządzeń

Korzystanie z usług internetowych i mobilnych wiąże się z generowaniem oraz przetwarzaniem danych technicznych niezbędnych w celu świadczenia usług oraz udostępniania treści. Dane urządzenia są tworzone za każdym razem podczas korzystania z usług internetowych i mobilnych. Przykładowe dane urządzeń:

· Dane identyfikacyjne (ID), jak ID sesji, ID pliku cookie

3. W jakim celu dane są przetwarzane

Cele przetwarzania danych to przede wszystkim realizacja zakupów oraz udostępnianie, personalizacja, rozwój i bezpieczeństwo naszych usług. Ponadto wykorzystujemy dane do badania rynku, w celu optymalizacji procesów biznesowych, zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania naszych usług oraz reklamy.

4. W jaki sposób dane są chronione

Coldsea przetwarza dane, przestrzegając przy tym wszystkich przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Dane użytkowników naszych usług są przekazywane w postaci zaszyfrowanej. Dotyczy to wszystkich działań zawierających dane. W tym celu stosujemy system szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). Dzięki szyfrowaniu dane są niedostępne dla osób trzecich. Ponadto chronimy nasze bazy od strony technicznej i organizacyjnej tak, by nie zostały utracone, zniszczone, rozpowszechnione w sposób niekontrolowany. Ochrona danych naszych klientów jest dla nas priorytetem.

5. Jakie prawa ma Użytkownik w zakresie danych

Użytkownikowi przysługują następujące ustawowe prawa ochrony danych:

· prawo do informacji (artykuł 15 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych)

· prawo do usunięcia (artykuł 17 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych)

· prawo do korekty (artykuł 16 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych)

· prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych)

· prawo do przenoszalności danych (artykuł 20 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych)

· prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (artykuł 77 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych)

· prawo do odwołania zgody (artykuł 7 ustęp 3 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych)

· prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych)

6. Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych, udzielona przez użytkownika, jest dla nas główną podstawą do ich przetwarzania. Zgoda najczęściej posiada formę klauzuli do zaznaczenia podczas wykonywania działań na stronie internetowej. Zgoda jest udzielana w celach takich jak:

· realizacja zamówienia

· wysyłanie ofert handlowych - newsletter

· udzielanie zniżek

· udział w ankietach

7. Podmioty posiadające dostęp do danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom je przetwarzającym na zlecenie Coldsea takim jak: dostawcy usług IT, podmioty świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmioty zajmującym się obsługą prawną Coldsea.

8. Usunięcie danych Użytkownika

Dane osobowe użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne i potrzebne, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Jeżeli użytkownik usunie swoje konto, wszystkie zapisane na nim dane, które go dotyczą, zostaną przez nas usunięte. Jeżeli całkowite usunięcie danych użytkownika jest z przyczyn ustawowych niemożliwe, określone dane zostaną zablokowane, czyli nie będzie możliwe ich dalsze przetwarzanie.

Polityka plików Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej www.coldsea.eu (zwanej jako Serwis).

1. Czym są pliki Cookies?

Poprzez piki Cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Umożliwiają one rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Zapisywanie ciasteczek w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie Użytkownik. Pliki Cookies umożliwiają odczyt informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzą.

2. Do czego potrzebne są pliki Cookies?

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu, umożliwiają m.in.:

· możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

· dopasowanie zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

· tworzenie anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

· prezentacja reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika

3. Jak zabezpieczone są dane plików Cookies?

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Jak zarządzać ustawieniami dotyczącymi Cookies?

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

Instrukcje dotyczące obsługi ustawień Cookies wybranych przeglądarek internetowych są dostępne pod linkami poniżej:

· Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

· Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

· Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci